top of page

Prismatrise for parkering og lading

Parkeringsplass og ladeinfrastruktur 

(1) Bruksretten gir andelseier rett til å koble ladestasjon til borettslagets ladeinfrastruktur.  Betales inn til borettslaget.  Prisen vil bli indeksregulert hvert år. 
(2) Månedsleie innarbeides i husleien.

Prisene er gjeldene fra 01.01.2022

Retningslinjer for overdragelse av bruksrett kan lastes ned fra borettslagets hjemmeside: www.nordbyveien.no

Ledeløsning fra Elaway

Retningslinjer for ladeløsning, avtalevilkår og innhold i driftstjenesten fra Ladeklar kan lastes ned fra borettslagets hjemmeside: www.nordbyveien.no

bottom of page