top of page

Dugnader

Det blir avviklet to dugnader i året, vår og høst. De siste årene har dugnadene vært lagt til lørdager.

Oppgavene her er rake løv, koste, samle opp søppel, beskjære busker og trær, rydde opp på lekeplassene og generelt se til at det ser pent ut i borettslaget vårt.

Etter avsluttet arbeid er det servering av pølser, kaffe og kaker mm. (Ingen servering i 2020 grunnet Covid-19 viruset).

De siste årene har vi byttet ut containere med komprimatorbil.

Den kommer rundt i borettslaget mandagen etter dugnaden og samler opp både hageavfall og annet som beboere ønsker å kvitte seg med. Risikoavfall blir ikke tatt med!

 

Vi oppfordrer alle til å møte opp på dugnadene. Det er viktig at vi alle tar ansvar for å se til at borettslaget vårt er pent og ryddig.

Hvis man ikke får til å være med på oppgavene er det en hyggelig arena for å bli kjent med naboer og ha litt sosialt samvær.

bottom of page