top of page

Helse, miljø og sikkerhet

Innrapportering av HMS avvik

 

Det er styret i borettslaget eller sameiet som har ansvaret for å møte myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Styret er pliktig til å ha ha et system for oppfølging og innrapportering av HMS avvik i borettslaget. 

Vi ber beboere laste ned skjemaet ved avvik, og følge rutinen som beskrevet her. 

bottom of page