top of page

Byggesaker

Dokumentasjon

Styret anbefaler andelseier (tiltakshaver) å bruke Bori sin byggesakspakke i forbindelse med byggeprosjektet. Byggesakspakken bestilles fra Bori til gjeldende pris og inneholder alle nødvendige dokumenter som skal benyttes i forbindelse med byggesøknaden.

Byggesaksdokumenter, herunder tiltakshavers egenerklæring, skal sendes til styret for godkjennelse før søknad sendes til Lillestrøm kommune. Etter styrets godkjennelse mottar tiltakshaver styrets samtykkeerklæring som sendes sammen med byggesøknaden til kommunen.

 

Gjennomføring av byggeprosjektet

Oppføring av påbygg og veranda skal utføres av firma med godkjent ansvarsrett og være registrert i Brønnøysundregistrene. Andelseier (tiltakshaver) har ansvar overfør kommunen og borettslaget for at tiltak utføres i tråd med godkjent søknad fra kommunen og aktuelt regelverk, herunder løsninger angitt i «Skjettenhåndboken».

Borettslaget har inngått avtale med Bori Utbygging som kan foreta en oppfølging av byggeprosjektet iht. egen sjekkliste.

Borettslagets vedlikeholdsansvar

Borettslaget overtar ikke vedlikeholdsansvaret iht. avsnitt 5.2 i vedtekter for borettslaget før dokumentasjon som bekrefter at byggearbeidet har blitt utført i henhold til godkjent søknad fra kommunen og aktuelt regelverk, herunder løsninger angitt i «Skjettenhåndboken» og en eventuell nødvendig befaring har blitt gjennomført.

Vedlikeholdspris

Etter borettslaget overtagelse av vedlikeholdsansvaret iht. gjeldende vedtekter gjelder følgende vedlikeholdspriser:

 

 

Følgende dokumentasjon skal lastes ned og skrives ut:

 

bottom of page