Byggesaker

Styret anbefaler andelseier å benytte fagperson og Bori sin byggesakspakke i forbindelse med utfylling av nødvendige dokumenter i byggesaker.

Tilpasset byggesakspakke for Nordbyveien borettslag kan kjøpes fra BORI til gjeldende pris.

Ved kjøpe av byggesakspakke sender BORI ut alle nødvendige søknadsdokumenter og tegninger i forbindelse med utbyggingen, herunder et skriv som forklarer hvordan man går frem med alle dokumentene

Ved oppsett av bod trenger man kun å sende detaljert tegning til styret for godkjennelse.