top of page

Byggesaker

Styret anbefaler andelseier å benytte fagperson og Bori sin byggesakspakke i forbindelse med utfylling av nødvendige dokumenter i byggesaker.  
 

​Tilpasset byggesakspakke for Nordbyveien borettslag kan kjøpes fra BORI til gjeldende pris.  

​Ved kjøpe av byggesakspakke sender BORI ut alle nødvendige søknadsdokumenter og tegninger i forbindelse med utbyggingen, herunder et skriv som forklarer hvordan man går frem med alle dokumentene. 
 
Før andelseier starter å bygge, skal man følge disse tre kronologiske trinnene:
 

1.     Byggesakpakken fra Bori skal fylles ut og sendes til styret for godkjennelse.  

2.     Etter godkjennelse fra styret, sender andelseier byggesakspakken til Lillestrøm kommune for godkjennelse. 

3.     Ansvarlig søker får tilbakemelding fra kommunen om videre arbeid og arbeidet kan starte i henhold til kommunens instrukser.  

 

Borettslaget ved styret står som byggherre i byggesaker Enhver byggeprosess som ikke har fulgt overnevnte, tre trinn, anses som ulovlig utbygg. 
 
Andelseier plikter å gjøre håndverker kjent med Skjettenhåndboka tidlig i planleggingsfasen, slik at tilbygget føres opp etter gjeldende regler for Skjettenbyen og NS (norsk standard). 
 
​Ved oppsett av bod trenger man kun å sende detaljert tegning til styret for godkjennelse.  

 

Andelseier står selvsagt fritt til å velge selskap for å gjennomføre byggeprosjektet. Ett godt råd kan allikevel være å benytte selskaper som i dag har erfaring med byggeprosjekter i Skjettenbyen og kjennskap til byggeprosessen og kravene i Skjettenhåndboka.

Følgende dokumentasjon skal fylles ut og sendes til styret sammen med boligpakken fra Bori:

- BS 1- Ansvarshavende 
 

- BS 2- Styrets samtykkeerklæring


- BS 3- Andelseiers egenerklæring

bottom of page