top of page

Generelle opplysninger

Nordbyveien borrettslag ble stiftet 5. juli 1972 og er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 848 98 602.

Borettslaget består av 84 rekkehusleiligheter, fordelt på 12 bygninger

Hvem bestemmer i borettslaget?

I et borettslag er det andelseieren som bestemmer, enten direkte på generalforsamling eller indirekte ved at den daglige driften av borettslaget utføres av et styre som er valgt av, og står til ansvar for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er høyeste myndighet i borettslaget. I henhold til vedtekten velger generalforsamlingen et styre med 5 representanter hvorav en velges til styreleder. Styret er ansvarlig for den daglige drift og vedlikehold av tomt og bygninger, iverksettelse av vedtak som gjøres i generalforsamlingen, påse at vedtekter, husordensregler, garasjeregler m.m. vedlikeholdes og etterleves.

 

Oversikt over de til enhver tid valgte styrerepresentanter og styreleder blir utgitt i informasjonsskriv hvert år. Det ligger også opplysninger om styrerepresentantene på hjemmesiden under fanen Kontakt.

Fellesorganet for Skjettenbyen (FO)

Vårt borettslag  er medlem av Fellesorganet for Skjettenbyen  som er et interesseorgan for borettslagene i Skjettenbyen, Det har som overordnet formål å ivareta samarbeidet mellom lagene. For mer informasjon om Fellesorganet for Skjettenbyen, kan du besøke hjemmesiden:  skjettenbyen.no.

Boligbyggelaget Romerike (BORI)

BORI er borettslagets forretningsfører. Blant oppgavene som BORI utfører som forretningsfører er: innkreving av felleskostnader, betaling av regninger, håndtering av lån, regnskapsførsel, bistand til styret i borettslag med økonomisk, teknisk og juridisk assistanse. Videre sørger BORI for husleieinkasso og oppfølging, utgivelse av diverse informasjoner, samarbeidspartner på områder som teknisk, juridisk, kursing av styremedlemmer med mer. For mer informasjon om medlemsfordeler se: www.bori.no

 

Telia

Telia (tidliger Get) er vår leverandør av kabel-TV og Internett. Avtalen forvaltes av Fellesorganet for Skjettenbyen (FO).

Forsikringer

Borettslagets eiendommer og bygninger er forsikret i Fremtind forsikring. Beboer skal tegne egen innbo forsikring. 

Her kan du laste oversikt over hva forsikringen vår boligbygg forsikring dekker.  Last ned produktarket for vår boligbyggforsikring her. 

Valgte farger i Nordbyveien borettslag (fargekoder)

Boenhet, utebod, og garasje:       Høstrød- kjøpes hos Optimera på Lørenskog (egen fargekode for borettslaget)

Dør og vinduer:                             Opus, Dør/Vindu, farge bomull, kode 1453/S05002Y

Garasjedør:                                     Opus Extra dekk, farge bomull, kode 1453/S05002Y

Ved nybygg skal beboer sørge for å kjøpe maling og male to strøk. Malingen skal kjøpes fra Monter på Lillestrøm.

Faktura adresse:

848087602@bori.no

bottom of page