top of page

El-/hybrid bil prosjektet

STATUS LADELØSNING FOR EL-/HYBRID BIL


Styret arbeider med å kunne tilby borettslaget en løsning for lading av el-/hybrid bil. Så langt har dette vært et tid- og ressurskrevende prosjekt med flere involverte eksterne parter. En kort status på arbeidet så langt:
 

Fase 1 Strømkapasitet
Det var nødvendig å oppgradere dagens strømkapasitet:
 

 • Trafobytte som gir nødvendig kapasitet

 • Skifte ut dagens sikringsskap i garasjene

 • Koble dagens strømnett til garasjene og motorvarmere til nye sikringsskap

 • Legge nye kabler fra trafoer til sikringsskapene. Dette medfører graving og asfaltering. Reparering av gravesår og såing vil bli gjort til våren.

 • Motta innvilget tilskudd fra fylkeskommunen

Tidsplan: Planlagt ferdigstilt november /desember.

 

Fase 2 Etablere ladeinfrastruktur i garasjer og uteplasser
Ladeinfrastrukturen gir mulighet for ettermontering av ladestasjon etter hvert som behovet for lading øker i borettslaget. Styret har valgt Easee Charge type 2 ladestasjon, en systemløsning for lading av el-/hybrid biler i borettslag. Informasjon om denne løsning finnes på hjemmesiden til Easee:
https://easee-international.com/no/systemlading/


Styret jobber med følgende aktiviteter:

 • Søknad til fylkeskommunen om tilskudd

 • Etablere ladesinfrastruktur i garasjer og utplasser klargjort for ettermontering av ladestasjon

 • Inngå avtale med 3.part for betalingsløsning av strømforbruk og brukerstøtte. En løsning som gjør at den som lader betaler for eget forbruk.

 • Utarbeide retningslinjer ved salg av boenhet hvor andelseier har investert i ladeløsning i garasje/uteplass.
   

Tidsplan: Planlagt ferdigstilt 1. kvartal 2021

 

Fase 3 Utarbeide tilbud om ladeløsning

Som nevnt i avsnittet over har styret valgt Easee Charge type 2 ladestasjon. Dette vil være den eneste lovlige ladeløsningen i borettslaget. Dette er i tråd med vedtaket gjort på generalforsamlingen 26. mars 2019: «Det er ikke lov å lade el-/hybrid bil fra vanlig stikkontakt eller motorvarmere i borettslaget. Lading av el-/hybrid bil skal skje fra godkjente ladebokser i henhold til styrets inngåtte avtaler»
 

I forbindelse med gjennomføring av fase 2 av prosjektet har styret sendt søknad til fylkeskommunen om tilskudd for etablering av ladeinfrastruktur.  Videre vil det komme endringer i loven om borettslag om lading av elbil, herunder føringer for kostnadsfordeling knyttet til oppgradering av strømnettet og ladeinfrastruktur. Lovforslaget er i disse dager til behandling i Stortinget, og vil trolig bli iverksatt allerede ved nyttår.

Styret vil derfor avvente ovennevnte saker før vi utarbeider et endelig tilbud til andelseiere på ladeløsningen.

Vi kan imidlertid informere om at prisen fra leverandør til andelseier for ettermontering av en Easee Charge type 2 ladestasjon vil være kr. 19.250.

 

I tillegg vil det tilkomme en kostnad som vil bl.a. være avhengig av et eventuelt tilskudd fra fylkeskommunen samt føringer i loven om borettslag om kostnadsfordeling knyttet til oppgradering av strømnettet og ladeinfrastruktur.
 

Tidsplan: Planlagt ferdigstilt 1. kvartal 2021

bottom of page