Nyheter

16-2022 Rundskriv- Beboermøte

Velkommen til beboermøte 29.11.2022

16-2022 Rundskriv- Beboermøte

Siste nytt fra november! Her kan du lese hva som rører seg på Skjettenbyen.

Nytt fra FOs styremøte

Siste nytt fra november! Her kan du lese hva som rører seg på Skjettenbyen.

15- 2022 Rundskriv- Status på utført maling

Fristen for å ferdigstille nødvendig maling i borettslaget ble av styret satt til 1. oktober
2022

15- 2022 Rundskriv- Status på utført maling

03-2022 Rundskriv- Julegrantenning

Velkommen til julegrantenning i vårt borettslag!

03-2022 Rundskriv- Julegrantenning

Fellesorganet Skjettenbyen  ønsker deg velkommen til juletretenning Lørdag 26.11. på Sletta ved treningsparken.

Julegrantenning i Skjettenbyen

Fellesorganet Skjettenbyen ønsker deg velkommen til juletretenning Lørdag 26.11. på Sletta ved treningsparken.

Siste nytt fra oktober!

Nytt fra FOs styremøte

Siste nytt fra oktober!

02- Rundskriv- Høstdugnad

Tiden er inne for høstdugnaden!

02- Rundskriv- Høstdugnad

Rundskriv 14- Status på utført maling

Fristen for å ferdigstille nødvendig maling i borettslaget er nå utløpt!

Rundskriv 14- Status på utført maling

Husk medlemskortet for å benytte deg av tilbudet. Kontakt styret hvis du ikke har kortet.

Tilbud "Høstkampanje" til beboere i Skjetten hos Byggmakker!

Husk medlemskortet for å benytte deg av tilbudet. Kontakt styret hvis du ikke har kortet.

Siste nytt!

Nytt fra FOs styremøte- September

Siste nytt!

11-2022 Rundskriv, ny parkeringsløsning.

Parkeringsløsning for borettslaget er på vei!

11-2022 Rundskriv, ny parkeringsløsning.

10- Forbud mot bruk og fyring fra Selkirk pipene

Dette forbudet gjelder alle som har piper fra Selkirk og som Jøtul også har solgt.

10- Forbud mot bruk og fyring fra Selkirk pipene