Kontakt

Alle henvendelser til styret skal skje skriftlig på e-post: nordbyveien.brl@gmail.com.

Henvendelsene blir tatt opp til behandling i påfølgende styremøte.

I akutte tilfeller, for eksempel vannskade og lignende, sendes det omgående en SMS til
styrets leder, mobil 959 26 237.


Med unntak av akutte tilfeller ber vi om respekt for at styrets medlemmer ikke kontaktes privat.

 

Styresammensetningen 2022- 2023

Leder      Odd Reinlie

Medlem  Camilla Andresen 

Medlem  Grete Fanny Berg

Medlem  Omar El alami
Medlem  Thomas Eriksen