top of page

Kontakt

Alle henvendelser til styret skal skje skriftlig på e-post: nordbyveien.brl@gmail.com.

Henvendelsene blir tatt opp til behandling i påfølgende styremøte.

I akutte tilfeller, for eksempel vannskade og lignende, kan dere ringe til vakttelefonen på nummer 92 11 33 52.

Styresammensetningen 2022- 2023

Leder      Odd Reinlie

Medlem  Camilla Andresen 

Medlem  Grete Fanny Berg

Medlem  Omar El alami
Medlem  Thomas Eriksen

bottom of page