top of page

Kontakt

Alle henvendelser til styret skal skje skriftlig på e-post: nordbyveien.brl@gmail.com.

Henvendelsene blir tatt opp til behandling i påfølgende styremøte.

I akutte tilfeller, for eksempel vannskade og lignende, kan dere ringe til vakttelefonen på nummer 92 11 33 52.

Styresammensetningen 2024- 2025

Leder      Odd Reinlie

Medlem  Abdullah Süslu

Medlem  Anita Fredriksen

Medlem  Camilla Andresen

Medlem  Omar El alami

bottom of page