top of page

Miljøutvalg

Nordbyveien borettslag har et miljøutvalg. Miljøutvalgets oppgaver er å legge til rette for et bedre bomiljø i borettslaget, tanke på sosiale arrangementer i våre uteområder.

MU består av fire personer og har følgende ansvarsområder:

 

Aktiviteter og arrangementer som dugnader, sammenkomster m.m.

- Planlegging

- Rundskriv

- Gjennomføring

Planlegging og opprusting av lekeplassene

- Innhenting av tilbud

- Søke tilskudd til utbedring (f.eks. Lillestrøm kommune og Sparebankstiftelsen)

- Vedlikehold, maling og rydding i henhold til tilstandsrapport fra Lekeplasskontrollen m.m.

Være proaktive i forhold til miljøet i borettslaget

- Organisere rydding ved behov

- Foreslå forbedringer til styret

- m.m.

I 2022 ser vi for oss en litt ekstra stor feiring i borettslaget, da fyller vi 50 år. MU har planlagt og arrangert jubileumsfesten.

Noe av det Miljøutvalget har ansvar for er:

- Vårdugnad- mai

- Høstdugnad- oktober

- Vinteraktivitet for de små- mars

bottom of page