top of page

Parkeringsløsning

Parkeringsplasser

Borettslaget skal oppføre og forvalte parkeringsplasser for borettslagets andelseiere innenfor rammen av vedtatte reguleringsplaner.

 

Med parkeringsplass menes garasjeplass, reserverte- og ikke reserverte uteplasser på borettslagets eiendom.

 

Borettslaget har etablert ladeinfrastruktur i garasjer og utvalgte uteplasser klargjort for at andelseier kan etablere en ladeløsning med ladestasjon av den typen borettslaget har valgt. Se eget avsnitt på hjemmesiden når det gjelder borettslagets ladeløsning for el- og hybrid bil

 

Styret har ansvar for å tildele bruksrett til én reservert parkeringsplass pr. andelseier.  Andelseier er forpliktet til å benytte tildelt parkeringsplass, men kan leie ut tildelt parkeringsplass etter retningslinjer i gjeldende parkeringsvedtekter.

 

Ved salg av boenhet gjelder egne retningslinjer for overdragelse av bruksrett til parkeringsplass.

 

For utleie eller overdragelse av bruksrett til parkeringsplass kan følgende formular på denne siden benyttes:

  • Avtale om utleie av parkeringsplass

  • Avtale overdragelse av bruksrett for parkeringsplass og ladeinfrastruktur

 

For øvrig vises det egner vedtekter og retningslinjer som ligger på hjemmesiden under

«Vedtekter og Retningslinjer» .

bottom of page