top of page

Parkeringsløsning

Parkeringsplasser

Borettslaget skal oppføre og forvalte parkeringsplasser for borettslagets andelseiere innenfor rammen av vedtatte reguleringsplaner.

 

Med parkeringsplass menes garasjeplass, reserverte- og ikke reserverte uteplasser samt gjesteplasser på borettslagets eiendom.

 

Styret har ansvar for å tildele bruksrett til én reservert parkeringsplass per andelseier.

Andelseier er forpliktet til å benytte tildelt parkeringsplass, men kan leie ut denne etter retningslinjer iht. gjeldende parkeringsvedtekter.

 

Bruksrett til garasje følger ikke automatisk med ved salg av boenhet. Kontakt styret ved overdragelse av bruksrett til garasje.

 

For utleie eller overdragelse av bruksrett til parkeringsplass kan følgende formular benyttes:

  • Avtale om utleie av parkeringsplass

  • Avtale overdragelse av bruksrett for parkeringsplass
     

Ladeløsning
Borettslaget har etablert ladeinfrastruktur i garasjer og utvalgte uteplasser klargjort for at andelseier kan anskaffe en ladeløsning gjennom selskapet Elaway. Se egne retningslinjer på hjemmesiden under parkering/ladeløsning for bruksrett til ladeinfrastruktur og bestilling av ladeløsning.

 

Gjesteparkering
Det er skiltet for gjesteparkeringsplasser på øvre og nedre parkeringsområde.  Disse plassene kan ikke benyttes av andelseiere eller for biler hvor bileier har registrert Nordbyveien som sin bostedsadresse. Når man får gjester som skal parkere på gjesteplassene, må beboer registrere besøkendes bil på Visitor web (giantleap.no). Det er ikke mulig å reservere en gjesteplass før man har parkert. De som ikke er digitale kan kontakte styret for alternative løsninger på registrering.

 

Håndheving av parkeringsbestemmelser
P-Service håndhever parkeringsløsningen for borettslaget, Det er viktig at man kun parkerer på sin(e) tildelte plasser Det er også viktig at beboere ikke benytter gjesteplassene, og at man husker å registrere besøkende. Feilparkering kan resulterer i kontrollgebyr og i verste fall også ende med borttauing.  

 

Stikkveier i borettslaget er kommunale og er derved underlagt kravene i Vegtrafikkloven. Ulovlig parkering på stikkveiene blir fulgt opp av kommunen gjennom Lillestrøm Parkering. Parkering på borettslagets stikkveier kan resultere i parkeringsbot.

 

Spesielle behov for parkering

Dersom man har spesielle behov, f.eks. at en håndverker skal jobbe i boligen ut over 3 døgn, eller at man får besøk som skal være en uke, kan man kontakte styret for å få en utvidet parkeringstillatelse. Merk at tillatelsen ikke anses som gitt før man har fått en skriftlig bekreftelse fra styret på at tillatelsen er registrert.

 

 

Behov for reservert plass

Ledige uteplasser tildeles etter venteliste. Dersom du har behov for en reservert parkeringsplass send en epost til nordbyveien.brl@gmail.com om dette. Du vil få en tilbakemelding om eventuelt et tilbud om reservert plass eller at man har blitt registrert på venteliste i påvente av en ledig plass.

 

For øvrig vises det til borettslagets parkeringsvedtekter under «Vedtekter og Retningslinjer»

Priser for bruksrett til garasje og leie av parkeringsplass

 

(1) Månedsleien innarbeides i husleien.

bottom of page