top of page

Parkeringsløsning

Parkeringsplasser

Borettslaget skal oppføre og forvalte parkeringsplasser for borettslagets andelseiere innenfor rammen av vedtatte reguleringsplaner.

 

Med parkeringsplass menes garasjeplass, reserverte- og ikke reserverte uteplasser på borettslagets eiendom.

 

Borettslaget har etablert ladeinfrastruktur i garasjer og utvalgte uteplasser klargjort for at andelseier kan etablere en ladeløsning med ladestasjon av den typen borettslaget har valgt. Se eget avsnitt på hjemmesiden når det gjelder borettslagets ladeløsning for el- og hybrid bil

 

Styret har ansvar for å tildele bruksrett til én reservert parkeringsplass pr. andelseier.  Andelseier er forpliktet til å benytte tildelt parkeringsplass, men kan leie ut tildelt parkeringsplass etter retningslinjer i gjeldende parkeringsvedtekter.

 

Ved salg av boenhet gjelder egne retningslinjer for overdragelse av bruksrett til parkeringsplass.

 

For utleie eller overdragelse av bruksrett til parkeringsplass kan følgende formular på denne siden benyttes:

  • Avtale om utleie av parkeringsplass

  • Avtale overdragelse av bruksrett for parkeringsplass og ladeinfrastruktur

 

For øvrig vises det egner vedtekter og retningslinjer som ligger på hjemmesiden under

«Vedtekter og Retningslinjer» .

Ny parkeringsløsning per 15.02.2023

Det er satt opp nye skilt med de nye parkeringsbestemmelsene, og parkeringsplassene er nummert Det er viktig at man kun parkerer på sin(e) tildelte plasser for å unngå kontrollgebyr og i verste fall borttauing.

 

Nummerering av plasser og garasjer:

Alle plasser har nå fått nye nummer, slik at det er en litt mer sammenhengende nummerserie, og parkeringsplasse vil bli skiltet med nye nummer så snart nye skilt er klare. Det kan være at det ikke har kommet merking på alle plassene innen overgangen, men du vil finne din parkeringsplass i tegningen som er sendt i rundskrivet 1-2023.

 

Allerede tildelte plasser:

De som allerede har reserverte plasser, fortsetter å ha disse plassene. Den eneste forskjellen her vil være at plassene får nye nummer. Dette gjelder også garasjeplasser.

 

Gjesteparkering:

Det vil bli 5 dedikerte gjesteparkeringsplasser på øvre plass, og 5 på nedre plass. Disse plassene kan ikke benyttes av biler som eies eller disponeres av beboere. Når man får gjester som skal parkere på gjesteplassene, må beboer registrere besøkendes bil på xxx (kontakt styret) med brukernavn xxx(kontakt styret) og passord xxx(kontakt styret) Her legger man inn registreringsnummer og velger lengden på parkeringen. Man kan velge mellom 6 timer (typisk for «middagsbesøk») eller 3 døgn (f.eks. en helg). Etter 3 døgn får man en karantene på 2 døgn før samme bil kan parkere på gjesteplassene igjen. De som ikke er digitale kan kontakte styret for alternative løsninger på registrering.

 

Vi ber om at brukernavn og passord ikke deles med utenforstående, da dette kan føre til misbruk av gjesteplassene.

 

Dersom man har spesielle behov, f.eks. at en håndverker skal jobbe i boligen ut over 3 døgn, eller at man får besøk som skal være en uke, kan man kontakte styret for å få en utvidet parkeringstillatelse. Merk at tillatelsen ikke anses som gitt før man har fått en skriftlig bekreftelse fra styret på at tillatelsen er registrert.

 

Håndheving av parkeringsbestemmelser:

P-Service håndhever parkeringsløsningen for borettslaget, og feilparkeringer medfører kontrollgebyr, så det er viktig at beboere ikke benytter gjesteplassene, og at man husker å registrere besøkende. Feilparkering kan i verste fall også ende med borttauing, dersom man blokkerer veien, eller parkerer på feil plass.

 

Behov for reservert plass:

Dersom du har behov for en reservert parkeringsplass, er det fortsatt ledige plasser. Send i tilfelle en epost til nordbyveien.brl@gmail.com om dette. Når alle plasser er opptatt, blir du automatisk satt på venteliste.

 

Registrering av bilnummer:

Alle må registrere hvilke registreringsnummer som skal ha anledning til å parkere på de reserverte plassene. Skjema for dette kommer snart.

bottom of page